احسان سرایی
احسان سرایی / پزشک
پزشک،طراح مدار های الکترونیک،سازنده دستگاه های ابزاردقیق،برنامه نویس دیتابیس های تحقیقاتی پزشکی،مشاور امور انفورماتیک سلامت
09036788723
تهران - انتهای بلوار کشاورز - بیمارستان امام خمینی - مرکز تحقیقات پرتودرمانی انستیتو کانسر
دکتر احسان سرایی استادیار رادیوانکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران – بیمارستان یاس

استادیار رادیوانکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران – بیمارستان یاس.

متخصص رادیوتراپی – اونکولوژی فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران – رتبه اول بورد تخصصی رادیواونکولوژی و استادیار رادیوانکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران – بیمارستان یاس

Print