احسان سرایی
احسان سرایی / پزشک
پزشک،طراح مدار های الکترونیک،سازنده دستگاه های ابزاردقیق،برنامه نویس دیتابیس های تحقیقاتی پزشکی،مشاور امور انفورماتیک سلامت
09036788723
تهران - انتهای بلوار کشاورز - بیمارستان امام خمینی - مرکز تحقیقات پرتودرمانی انستیتو کانسر
دکتر احسان سرایی برنامه نويسی بزرگترين ديتابيس قلب در بيمارستان سينا

برنامه نويسی بزرگترين ديتابيس قلب در بيمارستان سينا.

برنامه نويسی بزرگترين ديتابيس قلب در بيمارستان سينا با نظارت دکتر شاهرخ کربلایی صالح،کاردیولوژیست