احسان سرایی
احسان سرایی / پزشک
پزشک،طراح مدار های الکترونیک،سازنده دستگاه های ابزاردقیق،برنامه نویس دیتابیس های تحقیقاتی پزشکی،مشاور امور انفورماتیک سلامت
09036788723
تهران - انتهای بلوار کشاورز - بیمارستان امام خمینی - مرکز تحقیقات پرتودرمانی انستیتو کانسر
دکتر احسان سرایی برنامه نویس سامانه ثبت اطلاعات و پیگیری بیماران کانسر پستان...

برنامه نویس سامانه ثبت اطلاعات و پیگیری بیماران کانسر پستان بخش جراحی بیمارستان سینا.

برنامه نویس سامانه ثبت اطلاعات و پیگیری بیماران کانسر پستان بخش جراحی بیمارستان سینا تحت نظارت دکتر عادل یزدان خواه،فوق تخصص جراحی پستان،به عنوان کامل ترین سامانه ثبت و پیگیری بیماران مراجعه کننده به درمانگاه جراحی بیمارستان سینا