احسان سرایی
احسان سرایی / پزشک
پزشک،طراح مدار های الکترونیک،سازنده دستگاه های ابزاردقیق،برنامه نویس دیتابیس های تحقیقاتی پزشکی،مشاور امور انفورماتیک سلامت
09036788723
تهران - انتهای بلوار کشاورز - بیمارستان امام خمینی - مرکز تحقیقات پرتودرمانی انستیتو کانسر
دکتر احسان سرایی راه اندازی سایت مجله علمی ترویجی سرای سلامت

راه اندازی سایت مجله علمی ترویجی سرای سلامت.

راه اندازی سایت مجله علمی ترویجی سرای سلامت،تحت نظارت دکتر واشقانی فراهانی،کاردیولوژیست مرکز قلب تهران

main logo Full FireShot Screen Capture #003 - 'صفحه اصلی سرای سلامت - مجله علمی-ترویجی سرای سلامت' - sarayeh-salamat_ir

لینک مجله