احسان سرایی
احسان سرایی / پزشک
پزشک،طراح مدار های الکترونیک،سازنده دستگاه های ابزاردقیق،برنامه نویس دیتابیس های تحقیقاتی پزشکی،مشاور امور انفورماتیک سلامت
09036788723
تهران - انتهای بلوار کشاورز - بیمارستان امام خمینی - مرکز تحقیقات پرتودرمانی انستیتو کانسر
دکتر احسان سرایی مشاور فنی امور انفورماتیک بخش قلب بیمارستان سینا

مشاور فنی امور انفورماتیک بخش قلب بیمارستان سینا.

مشاور فنی امور انفورماتیک بخش قلب بیمارستان سینا با نظارت دکتر شاهرخ کربلایی صالح،کاردیولوژیست

مشاور فنی امور انفورماتیک بخش قلب بیمارستان سینا

طراحی سایت های:

  • دیتابیس اکوکاردیوگرافی بیمارستان سینا تحت نظارت دکتر کربلایی
  • دیتابیس CCU بیمارستان سینا تحت نظارت دکتر کربلایی
  • دیتابیس Angiography بیمارستان سینا تحت نظارت دکتر کربلایی
  • دیتابیس PCI بیمارستان سینا تحت نظارت دکتر کربلایی
  • دیتابیس مشاوره قلب بیمارستان سینا تحت نظارت دکتر کربلایی
  • دیتابیس غربالگری سرطان پستان بیمارستان سینا تحت نظارت دکتر یزدانخواه
  • شبیه ساز الکترومیوگرافی تحت وب بیمارستان امام خمینی تحت نظارت دکتر تفاخری