احسان سرایی
احسان سرایی / پزشک
پزشک،طراح مدار های الکترونیک،سازنده دستگاه های ابزاردقیق،برنامه نویس دیتابیس های تحقیقاتی پزشکی،مشاور امور انفورماتیک سلامت
09036788723
تهران - انتهای بلوار کشاورز - بیمارستان امام خمینی - مرکز تحقیقات پرتودرمانی انستیتو کانسر
دکتر احسان سرایی مشاور فنی امور انفورماتیک بیمارستان مرکز قلب تهران

مشاور فنی امور انفورماتیک بیمارستان مرکز قلب تهران.

مشاور فنی امور انفورماتیک بیمارستان مرکز قلب تهران از سال 1393 تاکنون با همکاری و تحت نظارت دکتر علی بزرگی(کاردیولوژیست،فوق تخصص الکتروفیزیولوژی) و دکتر سعید صادقیان(کاردیولوژیست،فوق تخصص الکتروفیزیولوژی)

انجام پروژه طراحی و راه اندازی سایت اصلی مرکز قلب تهران در سال 1393

انجام پروژه سامان دهی به دیتابیس های مرکز تحقیقات مرکز قلب تهران در سال 1395

مشاور فنی امور انفورماتیک بیمارستان مرکز قلب تهران احسان سرایی